معرفی مسیر تعالی

اداره امور مدارس غير‌انتفاعي وزارت آموزش و پرورش، با تأسي به سخنان امام خميني (ره) تازه تاسيس شده ‌بود. ايشان در سال ۱۳۶۷ فرمودند: «مردم را در امر فرهنگي مشارکت دهيد.» درخواستم براي تاسيس مدرسه به جريان افتاد. مرحوم آقاي نادر قاسمي، از دوستان مورد اعتمادم سه نام شهيد بهشتي، شهيد مطهري و علامه طباطبايي (رحمه الله عليهم) را براي مدرسه پيشنهاد کرد. پس از طي مراحل اداري، «مجوزي حقيقي به نام اينجانب براي تاسيس مدرسه راهنمايي غير انتفاعي علامه طباطبايي» صادر شد. شهريور سال ۱۳۷۲ بود.

لیست خدمات مسیر تعالی

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

course_image
haj-agha

اولين مدرسه را چطور تاسيس کرديم؟

حتي دفتري براي نشستن نداشتيم. زير يکي از درختان تبريزي حياط مدرسه، ميز گذاشتيم و از دانش‌آموزان ثبت‌نام کرديم. ما «پنج نفر» هم‌هدف شده بوديم تا مدرسه‌اي در شان ايران اسلامي بسازيم. هدف‌مان تربيت «انساني مفيد» براي جامعه بود. پس بايد سيستمي طراحي مي‌کرديم تا هم از نظر علمي قوي باشد و هم در بستر باورهاي عميق اسلامي و فرهنگ اصيل ايراني دانش‌آموزان را رشد دهد. هر پنج نفرمان معلم و فرهنگي بوديم. من، پيش از آن‌که در ستاد وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شوم، معاون آموزشي مناطق ۱۲ و ۱۸ شهر تهران بودم. قبل از آن هم در منطقه ۱۶ «معلم» بودم. مرحوم آقاي نادر قاسمي، نيرويي فرهنگي و انقلابي بود. آقاي شيرزاد گلشاهي فعال دانشگاهي بود. آقاي رضا حسني، معلم رسمي آموزش و پرورش و آقاي عليرضا ظفري هم نيروي آزاد آموزش و پرورش محسوب مي‌شد. ما پول زيادي نداشتيم ولي به راهمان ايمان داشتيم.