جشنواره قرآنی بهشت انس

شرکت در جشنواره بهشت انس نیازمند انتخاب رشته میباشد.درصورت عدم انتخاب رشته نتایج شما ترتیب اثر داده نمیشود.

تلاوت تحقیق سوره مبارکه علق (جواد فروغی)

سوره عَلَق یا إِقرا، اولین سوره‌ای که بر پیامبر (ص) نازل شد (به نظر بیشتر مفسران). این سوره نود و ششمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای گرفته است. نام سوره برگرفته از آیه دوم آن است که اشاره به خلقت انسان از خون بسته (علق ) دارد.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه زمر (جواد فروغی)

سوره زُمَرْ سی و نهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء ۲۳ و ۲۴ جای گرفته است. نام‌گذاری این سوره به نام «زمر» به دلیل وجود این واژه در آیات ۷۱ و ۷۳ سوره است که به تقسیم انسان‌ها به دو گروه بهشتیان و دوزخیان در روز قیامت و بررسی احوال آنان می‌پردازد.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه یوسف (جواد فروغی)

سوره یُوسُف دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۱۲ و ۱۳ جای دارد. پرداختن به داستان زندگی حضرت یوسف(ع) به عنوان بهترین داستان‌ها، دلیل نام‌گذاری این سوره به «یوسف» است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه تکویر (جواد فروغی)

سوره تکویر یا کُوِّرَت، هشتاد و یکمین سوره قرآن و از سوره‌های مکی که در جزء سی‌ام قرآن آمده است. تکویر یعنی در هم پیچیده شدن و تاریک شدن. این نام از آیه اول سوره گرفته شده است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه غاشیه (جواد فروغی)

سوره غاشیه هشتاد و هشتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. غاشیه به معنای پوشاندن و یکی از نام‌های قیامت است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه انشراح (جواد فروغی)

سوره شرح یا انشراح یا اَلَم نَشرَح، نود و چهارمین سوره و از سوره‌های مَکّی قرآن که در جزء سی‌ام جای گرفته است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه انفطار (جواد فروغی)

سوره انفطار هشتاد و دومین سوره و از سوره‌های مَکّی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن قرار دارد. این سوره را «‌إنفطار‌» می‌نامند چون در اولین آیه آن از انفطار به معنای پاره شدن و ازهم گسستن آسمان سخن به میان آمده است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

تلاوت تحقیق سوره مبارکه حمد (جواد فروغی)

سوره فاتحه یا حمد نخستین سوره قرآن کریم، ملقب به ام الکتاب، از سوره‌های مکی و در جزء یک قرار دارد. این سوره از سوره‌های «قصار» است که در عین اختصار، بنا بر روایات، در معنا بزرگ و اساس قرآن است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

اذان استاد محمد حسین سعیدیان

محمد حسین سعیدیان متولد ۱۳۴۴  دارای دکترای علوم قرآن و حدیث و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن در سال ۱۳۶۶ ایران است.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی

اذان استاد محمد تقی تسویه چی ( نوجوان)

هم اکنون میتوانید اذان استاد محمد تقی تسویه چی را که یکی از موذن های برتر کشور می باشد را دریافت نمایید.

جشنواره ها مجتمع علامه طباطبایی